Waarom

Steeds meer worden bedrijven en organisaties, groot en klein, getroffen door cyberaanvallen. In je ICT-infrastructuur zijn vast al heel wat beveiligingsmaatregelen aanwezig. Maak je voldoende gebruik van deze mogelijkheden? En zijn deze maatregelen voldoende? Laat je IT security in kaart brengen.

kmo

Waar vroeger vooral de grote ondernemingen werden belaagd, komt cybercriminaliteit nu ook steeds vaker voor bij kleine en middelgrote ondernemingen.

periodiek

De IT-infrastructuur verandert continu. Grondig nagaan hoe het gesteld is met de security-maatregelen doe je best periodiek (bvb 1 maal per jaar).

rapport

De bevindingen van de scan worden gebundeld in een mooi, duidelijk rapport.

verbetervoorstellen

Bij de voorstelling van het rapport worden meteen mogelijke verbetervoorstellen aangereikt. Samen wordt beslist welke acties zullen uitgevoerd worden.

Voor je met de wagen op reis vertrekt, laat je die grondig nakijken zodat je met een gerust hart kan vertrekken. Dat moet je eigenlijk met je IT-infrastructuur ook doen wat betreft security. Die infrastructuur verandert namelijk van het ogenblik dat ze wordt in gebruik genomen. Daarom is het nodig om op gezette tijden grondig na te zien of alles nog op punt staat met betrekking tot security.

Hoe

Hoe wordt zulk een security scan precies uitgevoerd?

Scancomputer

Best-in-class tools en eigen expertise

Om de security scan uit te voeren, wordt er een speciaal ontwikkelde scancomputer in het netwerk geplaatst. Hierop staan best-in-class tools en een resem eigen scripts, gestoeld op onze meer dan 25 jaar ervaring.

Analyse

Ruwe data omvormen tot informatie

Na de gegevensverzameling wordt de grote hoeveelheid verzamelde data geanalyseerd door onze specialisten en wordt daar nuttige informatie uitgepuurd. Deze vormt dan de basis voor de inhoud van het rapport.

Rapportering

Informatie bundelen op heldere wijze

De verkregen informatie wordt opgenomen in een overzichtelijk en uitgebreid rapport. Dat rapport is begrijpbaar voor beslissingsnemers, maar ook technische kanjers komen aan hun trekken.

Is je interesse gewekt? Wil je nog meer weten?

Adres:

Beneluxpark 19, B-8500 Kortrijk

Telefoon:

+32 56 260 361